Vrijdagonline.nl

Aan de website van vrijdagonline.nl zie je al snel dat je te maken hebt met echte professionals. Als eerste kom je op de homepage terecht, met bovenaan een overzichtelijk menu. Het gekozen lettertype straalt rust en vriendelijkheid uit. Het kleurgebruik van met name blauw, wit en oranje helpt hier ook zeker bij. In één oogopslag ben je geïnformeerd over het doel van dit online bedrijf. De toon hiervan maakt het prettig en op een goede manier zelfverzekerd. Het roept vertrouwen op. Doordat je direct weet wat er te halen valt, is het blokje ‘offerte ontvangen’ op een goede plek neergezet. De woordkeus ontvangen maakt de mogelijkheid er op te klikken meer laagdrempelig. 

Wat verder goed is aan de website, is dat er niet meer op staat dan nodig is. De teksten en informatie zijn kort en krachtig. Als je door het menu klikt, krijg je in eerste instantie een korte, heldere zin te lezen. Steeds op dezelfde wijze, wat het duidelijk en prettig maakt. Onder deze tekst volgt meer informatie. Allemaal ruim op de pagina en effectief in kaders. Het zorgt er steeds voor, dat je niet lang hoeft te zoeken naar datgene wat je wilt weten. Als je op een kader gaat staan, kleurt het donderblauw en wordt de tekst nog beter leesbaar. 

Het menu zelf bevat de hoog nodige informatie. Niet meer dan nodig en dat is heel fijn. 

Een dikke tien!

Ben je opzoek naar ondersteuning bij het maken van een website, neem dan zelf een kijkje op de website van vrijdagonline.nl. De home pagina geeft meteen al een goede indruk van een mooi resultaat. De klant kan gemakkelijk zijn weg vinden, zodat antwoorden snel gevonden kunnen worden. De doelstelling, het bouwen van excellente websites én blinken uit in online marketing is erg geloofwaardig. Waren er maar meer websites zoals deze. Als rapportcijfer ruimschoots een tien waard!