ondernemingsrecht amsterdam

Wat houdt een ondernemingsrecht precies in?

Er komen allerlei juridische zaken kijken bij een bedrijf. Zo zitten er verschillende juridische zaken verbonden met het opstarten van een bedrijf, zoals het bepalen van een rechtsvorm, maar je ontkomt er ook niet aan als je bedrijf blijft voortbestaan. Ook als je bedrijf winst maakt krijg je te maken met juridische aangelegenheden. Deze soort aangelegenheden zijn vastgelegd in het ondernemersrecht. Of je nou kijkt naar het ondernemingsrecht amsterdam of naar een ondernemingsrecht in Den Haag, je zult merken dat het ondernemingsrecht vrijwel hetzelfde is, omdat dit recht in de wet is vastgelegd.

ondernemingsrecht amsterdam

Wat is het ondernemingsrecht?

Voordat we ingaan op het ondernemingsrecht, is het verstandig om even kort de betekenis te geven van het privaatrecht. De reden hiervoor is dat het ondernemingsrecht valt onder het privaatrecht, in Nederland. Het privaatrecht is het recht dat zich bezighoudt met rechtspersonen. Als je naar de wet kijkt zul je zien dat een rechtspersoon gelijkstaat aan een natuurlijk persoon én dat het de drager is van verschillende rechten en verplichtingen.

Een rechtspersoon is niet iemand. Om deze reden worden de handelingen niet gedaan door ‘iemand’, maar door een vertegenwoordiger, wat inhoudt dat men een rechtspersoonlijkheid heeft. 

Kortom, of je het nou hebt over een ondernemingsrecht amsterdam of een ondernemingsrecht in Den Haag. Het komt allemaal op hetzelfde neer.