DLP: belangrijke aanwinst voor veilig werken

Sommige werkzaamheden brengen de nodige risico’s met zich mee voor mens en milieu. Het is dan ook belangrijk dat tijdens deze werkzaamheden de juiste mensen aanwezig zijn die erop toezien dat alles zo veilig mogelijk gebeurt. In bepaalde gevallen heb je baat bij het inschakelen van een DLP. DLP staat voor Deskundig Leidinggevende Projecten. Een DLP-er moet altijd aanwezig zijn wanneer er gewerkt gaat worden op een verontreinigde grond of met verontreinigd grondwater. Wat doet een DLP-er en wat zijn de taken binnen deze functie? Dat lees je hier!

Wat doet een DLP?

Een DLP doet verschillende dingen: in de eerste plaats heeft een DLP-er alle kennis in huis om een veilige werkplek te kunnen garanderen. Zo weten ze alles over gezondheid, arbeidshygiëne, veiligheid en andere zaken die belangrijk zijn bij werkzaamheden met verontreinigd water, grond of baggerspecie. Bij de meeste werkzaamheden moet een V&G plan opgesteld worden: in het geval van werkzaamheden met verontreinigde grond of water zal een DLP-er goede invulling geven aan het plan en ervoor zorgen dat de nodige maatregelen genomen worden.

Veiligheidskundigen zijn intensief getraind en zijn dan ook een echte aanwinst. Ze helpen je met het opstellen van een plan, maar stellen ook de veiligheidsklasse van de werkomgeving vast. Verder inventariseren ze de risico’s en worden werksituaties beoordeeld. Naast projectbegeleiding en toezicht zal een DLP er ook op toezien dat het veiligheidsbeleid wordt nageleefd. Voor adviezen en het doorvoeren van bepaalde maatregelen voor het bevorderen van de veiligheid kun je ook bij de DLP-er terecht.